Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης. Μια μέρα για το μέλλον του πλανήτη.

Με αυτό το σύνθημα, το Διεθνές Γραφείο Ανακύκλωσης (Bureau of International Recycling – BIR) ξεκίνησε το 2016 τον σχεδιασμό της ώστε να πετύχει τη καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακύκλωσης (Global Recycling Day).

Η BIR προκρίνει την ανακύκλωση ως τον καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, μια κρίση με αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ζωή, στην υγεία και ασφάλεια και σε άλλες επεκτάσεις της καθημερινότητας μας.

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως με την ανακύκλωση, η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα είναι μεγαλύτερη από τις εκπομπές της αεροπορικής βιομηχανίας παγκοσμίως. Όμως παρόλο τις προσπάθειες κάποιων περιοχών όπως η Ευρώπη που θεσπίζει φιλόδοξους στόχους ανακύκλωσης, η καθιέρωση της ανακύκλωσης στην καθημερινή ζωή των πολιτών σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, θα αναδείξει το κρίσιμο ρόλο που έχει η ανακύκλωση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι προκλήσεις και οι στόχοι

Μέσα από τη θέσπιση της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακύκλωσης, η BIR θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις παρακάτω προκλήσεις:

  1. Ενημέρωση του ευρύ κοινού για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης
  2. Εκπαίδευση και επεξήγηση της λειτουργίας της ανακύκλωσης
  3. Ώθηση της ανάπτυξης νέων ιδεών και τεχνολογιών ανακύκλωσης
  4. Σύσφιξη της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων τους οποίους αφορά η ανακύκλωση
  5. Πυροδότηση της συζήτησης για το πως μπορεί να βελτιωθεί το πλαίσιο των συστημάτων ανακύκλωσης.

Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση νέων προγραμμάτων ανακύκλωσης σε όλο τον κόσμο, μπορεί να βοηθήσει την επίτευξη των κάποιων από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με την δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας μόνο την ΕΕ, με την επένδυση των κερδών από την ανακύκλωση στην εκπαίδευση, με την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στις τοπικές κοινωνίας λόγω της καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων, και την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 700 εκ. τόνους κάθε χρόνο.

Κάντε την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης πραγματικότητα

Για το σκοπό της προώθησης της πρωτοβουλίας, δημιουργήθηκε ένα ενημερωτικό το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια online αίτηση, την οποία μπορείτε να υπογράψετε για να στηρίξετε τη θέσπιση της Παγκόσμιας Ημέρα Ανακύκλωσης.

Τέλος, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην επίσημη σελίδα της πρωτοβουλίας.

Λίγα λόγια για την BIR

H BIR ιδρύθηκε το 1948 και είναι η πρώτη ομοσπονδία της βιομηχανίας ανακύκλωσης παγκοσμίως. Με μέλη BIR logo800 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και 34 εθνικές ενώσεις σε πάνω από 70 χώρες, η BIR είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια ομοσπονδία ανακύκλωσης. Ένας από τους βασικούς στόχους της είναι να προωθεί την ανακύκλωση σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων βιομηχανικών τομέων, των νομοθετών και υπεύθυνων χάραξης δημόσιας πολιτικής και της κοινής γνώμης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και την BIR στην ιστοσελίδα www.bir.org.

H Meteco και η BIR

Η Meteco, ως ηγετική εταιρία στον χώρο της ανακύκλωσης, είναι μέλος της BIR από το 2009. Με αυτό τον τρόπο, μένουμε διαρκώς ενήμεροι για τις παγκόσμιες εξελίξεις στον χώρο της ανακύκλωσης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Πηγή: www.bir.org