Επενδύουμε σε σύγχρονα μέσα μεταφοράς χύδην φορτίων για να παρέχουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις συλλογής και μεταφοράς σκραπ μετάλλων και άλλων μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Διαθέτουμε ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα διαφόρων τύπων για να εξυπηρετούμε κάθε είδους φορτίο. Ορισμένα από τα φορτηγά μας έχουν εγκατεστημένους γερανούς για τη διευκόλυνση της φόρτωσης. Φροντίζουμε για την παράδοση των εμπορευμάτων με ασφάλεια και συνέπεια.