ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Διαδικασία απορρύπανσης και ανακύκλωσης αυτοκινήτων

Τι σημαίνει απορρύπανση-ανακύκλωση αυτοκινήτου; Ποια είναι τα βήματα αυτής της διαδικασίας; Το αυτοκίνητο από τη στιγμή που θα διαγραφεί/αποσυρθεί περνάει από τ...