• Πρώτες ύλες για τη
  βιομηχανία μετάλλων.

  Προμηθεύουμε χυτήρια μετάλλων με δευτερογενείς πρώτες ύλες.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Τεχνολογίες και
  μηχανήματα ανακύκλωσης.

  Μελετούμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε εξοπλισμό ανακύκλωσης

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ολοκληρωμένες λύσεις
  ανακύκλωσης μετάλλων.

  Παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης μετάλλων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Επίσημο κέντρο
  ανακύκλωσης αυτοκινήτων.

  Φροντίζουμε για την περιβαντολλογικά ορθή απόσυρση των παλιών οχημάτων.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Με σεβασμό στην κοινότητα
  και το περιβάλλον.

  Επιχειρούμε στις αρχές της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ