ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΑ

ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΑ

Η Meteco συλλέγει, μεταφέρει, αγοράζει και διαχειρίζεται σιδηρούχo και μη σιδηρούχo σκραπ μετάλλων από εμπόρους μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, επιχειρήσεις κατεδάφισης, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες. 

 

Παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης και αποσκοπούμε στην μεγιστοποίηση των καθαρών εσόδων και την ελαχιστοποίηση του κόστους και των κινδύνων για τους προμηθευτές μας. 

Επιλέγουμε εκείνες τις μεθόδους συλλογής και μεταφοράς που ικανοποιούν αποδοτικότερα τις ανάγκες του εκάστοτε προμηθευτή. Συγκεκριμένα, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ειδικούς κάδους συλλογής, φορτηγά οχήματα με αρπάγες και μηχανολογικό εξοπλισμό συμπίεσης στην έδρα του προμηθευτή.

 

Τα προμηθευόμενα υλικά υφίστανται εργασίες επεξεργασίας προστιθέμενης αξίας όπως διαλογή, τεμαχισμός, κοπή, συμπίεση ή θραύση. Μετά την επεξεργασία, τα παραγόμενα προιόντα κατευθύνονται σε τελικούς χρήστες, όπως είναι τα χυτήρια και οι χαλυβουργίες.